Hírek: Basshunter Twitter-en

Egy újabb üzenet érkezett Twitter-re:

“Its only tuesday!! Slow week…anyone gonna be in shagluf to see my show on thursday?”

Jelentése: “Csak kedd van!! Lassú hét…valaki lesz shagaluf-ban, hogy nézze a műsoromat csütörtökön?”
Bővebben a BASSHUNTER live blogban!

 

Jonas nemrég írt Twitter-re:

“Loving my bass army keeping me updated with all things saturday :)”

Azt írja Jonas: “Szeretem a bass tömegemet, frissen tartom magamat minden saturday dologgal :)”

Hírek: fellépés Angliában

Basshunter ma (július 13.) fellép:

O2 Academy, Glasgow, UK

Hírek: versenyek

Basshunter még tegnap este írt néhányszor Twitter-re:

“Wow! Saturday is out in less than a week!!!!!! Are you downloading or Getting CD?!”

Azt írja Jonas: “Hű! A Saturday kevesebb, mint egy hét múlva lesz kiadva!!!!!! Letöltitek, vagy megszerzitek CD-n?!”

“hmmm….i may need to show my facebook peeps some <3”

Jelentése: “hmmm….talán szükségem van megmutatni a facebook kukucskálásaimat<3”

“My Facebook is www.facebook.com/basshunter.se

Jelentése: “A Facebook-om van…”
+ Jonas Facebook-os oldalának linkje

“Ok Guys – A few Comps You All Need To Enter….I’m Gonna Tweet Em in a sec…one to win signed posters & another to come to Magaluf & party!”

Azt írja Jonas: “Oké Emberek – Egy kis Versenyek, Amibe Szükséges Mindenkinek Belépni….Fogok Tweet-elni egy másodpercen belül…aki nyer  dedikált posztereket és másik, aki jön Malaguf-ba és a partira!”

“I’m thinking of doing another comp as well – maybe on Facebook, where you can win a Saturday night out with me to celebrate the release!!”

Azt írja Jonas: “Azon gondolkodok, hogy csinálok egy másik versenyt – talán Facebook-on, ahol nyerhettek egy Saturday éjszakai szórakozást velem, hogy megünnepeljük a megjelenést!!”

“To win 1 of 100 signed posters just change your profile pic to the saturday artwork and RT my next tweet! winners announced 18th July!”

Jelentése: Nyerjetek 1 dedikált posztert a 100 közül, csak cseréljétek le a profilképeteket a saturday illusztrációs anyagra és RT a következő tweet-em! a nyertesek július 18-án lesznek kihírdetve!”

“RT @basshunt: Pre-order Basshunter ‘Saturday’ from iTunes: http://bit.ly/Saturday-Preorder

Jelentése: “RT @basshunt: Basshunter ‘Saturday‘ előrendelés az iTunes-tól:”
+ az iTunes oldalának linkje, ahol az előrendelés van.

“Ok guys – heading off soon :)”

Azt írja Jonas: “Rendben emberek – hamarosan eltérek :)”

“Good Night #BassArmy!!!”

Jelentése: “Jó Éjszakát BassTömeg!!!”